Yojimbo

Final sketch

Final sketch

Initial sketch

Initial sketch

A portrait of Toshiro Mifune in Akira Kurosawa's Yojimbo.